Waarderen van verschillen

2-div-trialogue-art-s-cool-640

Een kunstschool voor iedereen maar eerst en vooral voor kinderen, in een Haagse multiculturele binnenstadswijk, met bevlogen medewerk/sters – jong en al wat ouder, man en vrouw, uit alle werelddelen. Ze werken met hart en ziel. Twee keer per jaar pakt het team een actueel thema op. Diversiteitsmanagement moest actief worden ingericht, zowel voor binnen als voor buiten. Kon Unique Sources dat op een speelse, mooie manier vormgeven? Daarvoor gebruiken we een beproefde methode die mensen op een luchtige manier over stereotypering en zichzelf aan het denken zet: Trialogue. De eerste stap bestaat uit stereotyperen van jezelf en de ander. Dit leidt tot een boel hilariteit. Daarop volgt de tweede stap: de ontdekking dat je elkaar altijd nodig hebt vanuit de kracht die de ander heeft. Tot slot vertaal je de gevonden profielen naar de praktijk van alledag. Ook in deze groep leverde deze inzichten discussie op, naast gevoelens van onmacht – sommigen kenden dit al, uit eigen ervaring. Met het toepassen in de praktijk werd er gekeken naar het positief gebruikmaken van alle verschillen, van de ervaringen en ideeën van collega’s, door elkaar uit de dagen, vragen te stellen en onverwachte antwoorden te krijgen. Dankzij de opbouw van deze methode maken deelnemers in een paar uur grote stappen. Ook deze kunstschool pakte de lessen van deze workshop snel op. Ze hebben het jaar erop de diversiteitsprijs in de wacht gesleept!

"Het was een verfrissende en beeldende wijze die mij heeft geholpen om oude zaken af te sluiten en nieuwe te ontwikkelen."

De Witte Kookster

"Radiant and energetic, I think that is a good description for Monika."

Adviseur voor de Rechtsspraak

"Open, integraal, direct, concreet, praktisch en last but not least: vrolijk en optimistisch."

vsnu

VSNU

Monika ontmoeten is altijd feest. 'Alles is energie' is een toepasselijke zin. Zij hééft energie en gééft energie. Als coach heb ik haar ervaren, maar ook als begeleider van 'mijn' directie op onze he

karin-minfin

Karin Kooij

"De oprechte en positieve betrokkenheid in hun trajecten, heeft ervoor gezorgd dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen."

TPYC

"Ik werk graag met Monika omdat ook openheid en eerlijkheid een bijzonder goede basis vormen voor zaken doen.”

De duizendpoot.

"Monika is a hands-on expert with regard to cognitive / intuitive processes which are needed for human capital work."

Return on People

"Monika as a business partner: an energetic and pro-active professional with hunger for knowledge."

PC&O

"Bij Monika moet je nu eenmaal transparant zijn en word je gedwongen over jezelf na te denken. Voor iemand als ik mag dat vaker gebeuren."

Ivent

"Ik heb mijn uren bij US ervaren als zeer bijzonder, uitstijgend boven het 'uurtje factuurtje' niveau en hoop er vaak over de vloer te komen."

TPYC

"Working with Monika is always great fun."

Hildebrandt and Associates, Berlin

"Zet aan tot nadenken, experimenteren en blijft ook hangen. Respectvol, doorpakken, direct, innovatief gebruik van methoden."

vsnu

VSNU