Insluiten van verschil

3-div-insluiten-van-verschiloverleg-640

Een van oorsprong Noord Amerikaans familiebedrijf met core business van technische aard wilde een wereldwijde uitrol van een training in ‘Diversity & Inclusion and Cross-cultural competence’. De Board bestond vooral uit ‘blanke mannen op leeftijd’. Zij onderkennen inmiddels onder omgevingsdruk en demografische veranderingen de uitdaging van het insluiten van het verschil. Het wereldwijde werken, een zeer divers personeelsbestand, geworteld in heel verschillende culturen vraagt om expliciete aandacht voor verschillen in de breedste zin: onder meer leeftijd, etnische achtergrond, sexe, functionele culturen, werkstijlverschillen. De firma koos voor een trainingsdag die wereldwijd exact dezelfde componenten bevatte en begeleid door lokale trainers, die met de taal en kennis van de regio of het land extra invulling konden geven. Unique Sources verzorgde samen met haar partners alle trainingen in Nederland en Duitsland. Voor de meeste trainingen in Duitsland werkten we samen met onze Duitse, zeer ervaren partners. En in Nederland gaven we de trainingen met een Britse collega die in Frankrijk woont en werkt. Zowel persoon als inbreng van de trainers bleek een gouden greep. Unique Sources begeleidde zeven groepen. Bij elke groep konden we verdieping brengen. We hebben onze deelnemers niet alleen een spiegel voorgehouden maar ook aangezet tot bewustwording, nadenken en veranderen.

"Het was een verfrissende en beeldende wijze die mij heeft geholpen om oude zaken af te sluiten en nieuwe te ontwikkelen."

De Witte Kookster

"Monika as a business partner: an energetic and pro-active professional with hunger for knowledge."

PC&O

"De oprechte en positieve betrokkenheid in hun trajecten, heeft ervoor gezorgd dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen."

TPYC

"Monika is a hands-on expert with regard to cognitive / intuitive processes which are needed for human capital work."

Return on People

"Working with Monika is always great fun."

Hildebrandt and Associates, Berlin

"Open, integraal, direct, concreet, praktisch en last but not least: vrolijk en optimistisch."

vsnu

VSNU

"Zet aan tot nadenken, experimenteren en blijft ook hangen. Respectvol, doorpakken, direct, innovatief gebruik van methoden."

vsnu

VSNU

"Ik werk graag met Monika omdat ook openheid en eerlijkheid een bijzonder goede basis vormen voor zaken doen.”

De duizendpoot.

"Radiant and energetic, I think that is a good description for Monika."

Adviseur voor de Rechtsspraak

"Ik heb mijn uren bij US ervaren als zeer bijzonder, uitstijgend boven het 'uurtje factuurtje' niveau en hoop er vaak over de vloer te komen."

TPYC

"Bij Monika moet je nu eenmaal transparant zijn en word je gedwongen over jezelf na te denken. Voor iemand als ik mag dat vaker gebeuren."

Ivent

Monika ontmoeten is altijd feest. 'Alles is energie' is een toepasselijke zin. Zij hééft energie en gééft energie. Als coach heb ik haar ervaren, maar ook als begeleider van 'mijn' directie op onze he

karin-minfin

Karin Kooij