Diversity Day

1-bosch-diversity-day-640

Een keer per jaar houdt BOSCH haar Diversity Day. Alle onderdelen doen hieraan mee, zo ook  BOSCH Thermotechniek (NL BOSCH TT NL ). Een dag waarop alle werknemers verschillen leren waarderen en weten dat dat bijdraagt aan betere bedrijfsresultaten. Diversity initiatieven hebben in Europa vaak een wat opdringerige klank van “we moeten meer vrouwen in het management” of “we moeten meer verschillende etniciteiten op de werkvloer en in het management”. Wij van Unique Sources benaderen diversiteit vanuit het omgaan met verschillen. Ieder mens is anders, daar begint het al. Op zoveel verschillende lagen zijn mensen verschillend. Daar oog voor krijgen en waardering en zelf leren waar je vooroordeel zit, dat gaat echt over het verschil maken. Op Diversity Day in 2015 hebben wij ingezoomd bij BOSCH TT NL op generatieverschillen, in werkstijlen, in het omgaan met hiërarchie, in Work-Life balance. In 2016 heette onze bijdrage “Succes has no age limit” om te onderzoeken wat “oud” genoemd wordt, en wat “oudere” werknemers bijdragen. Inspirerende voorbeelden hebben we gezocht en gevonden in startups die met name door mensen na hun 45e levensjaar werden gerealiseerd, en inmiddels zijn uitgegroeid tot giganten, zoals MacDonalds en Kentucky Fried Chicken.

"Ik heb mijn uren bij US ervaren als zeer bijzonder, uitstijgend boven het 'uurtje factuurtje' niveau en hoop er vaak over de vloer te komen."

TPYC

"Zet aan tot nadenken, experimenteren en blijft ook hangen. Respectvol, doorpakken, direct, innovatief gebruik van methoden."

vsnu

VSNU

"Radiant and energetic, I think that is a good description for Monika."

Adviseur voor de Rechtsspraak

"Monika as a business partner: an energetic and pro-active professional with hunger for knowledge."

PC&O

"Working with Monika is always great fun."

Hildebrandt and Associates, Berlin

"Open, integraal, direct, concreet, praktisch en last but not least: vrolijk en optimistisch."

vsnu

VSNU

"Ik werk graag met Monika omdat ook openheid en eerlijkheid een bijzonder goede basis vormen voor zaken doen.”

De duizendpoot.

"De oprechte en positieve betrokkenheid in hun trajecten, heeft ervoor gezorgd dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen."

TPYC

"Monika is a hands-on expert with regard to cognitive / intuitive processes which are needed for human capital work."

Return on People

"Bij Monika moet je nu eenmaal transparant zijn en word je gedwongen over jezelf na te denken. Voor iemand als ik mag dat vaker gebeuren."

Ivent

"Het was een verfrissende en beeldende wijze die mij heeft geholpen om oude zaken af te sluiten en nieuwe te ontwikkelen."

De Witte Kookster

Monika ontmoeten is altijd feest. 'Alles is energie' is een toepasselijke zin. Zij hééft energie en gééft energie. Als coach heb ik haar ervaren, maar ook als begeleider van 'mijn' directie op onze he

karin-minfin

Karin Kooij