Verandering en effectieve teamvorming

7-change-kis-640

Enige jaren geleden formeerde een grote overheidsorganisatie uit eigen gelederen een kleine specifieke afdeling om voor verbinding en vooruitgang te zorgen: bruggen slaan binnen de eigen organisatie, naar externe partners en naar de toekomst. De afdeling wist aanzienlijke successen te boeken, mede door de hechte samenwerking binnen het team.

Bij aanvang was expliciet voor roulatie gekozen; alle teamleden zouden na verloop van tijd gefaseerd terugkeren naar hun oorspronkelijke organisatieonderdeel om plaats te maken voor andere collega’s in het projectteam. Met de eerste grote wissel in zicht, rees de vraag of en zo ja, hoe het ‘nieuwe’ projectteam de energie, het élan en succes van de pioniers kon vasthouden. Het nieuwe team moest zichzelf uitvinden, op zoek naar de eigen bron en bestaansreden, de eigen kracht en mogelijkheden ontdekken. En natuurlijk moest het werk van alledag ondertussen gewoon doorgaan.

Kan Unique Sources de organisatie, het nieuwe projectteam en afzonderlijke medewerkers gedurende deze belangrijke fase te adviseren en begeleiden naar een nieuwe ‘stip op de horizon’? Om die ontdekkingsreis veilig te versnellen organiseerden we onder meer enkele denk- en doe-dagen, met aandacht voor ieders eigen rol en verantwoordelijkheid in dit bijzondere team. Ook werkten we met ‘Management Drives’ en dat bracht soms grote verschillen aan het licht tussen teamleden onderling, maar ook tussen team en naaste omgeving.

Het traject leverde menigeen nieuwe inzichten op, belangrijke lessen. Dankzij de Management drives kan het nieuwe team blijven leren over zichzelf, elkaar en hun talenten.

"Het was een verfrissende en beeldende wijze die mij heeft geholpen om oude zaken af te sluiten en nieuwe te ontwikkelen."

De Witte Kookster

"De oprechte en positieve betrokkenheid in hun trajecten, heeft ervoor gezorgd dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen."

TPYC

"Open, integraal, direct, concreet, praktisch en last but not least: vrolijk en optimistisch."

vsnu

VSNU

"Monika as a business partner: an energetic and pro-active professional with hunger for knowledge."

PC&O

"Monika is a hands-on expert with regard to cognitive / intuitive processes which are needed for human capital work."

Return on People

"Working with Monika is always great fun."

Hildebrandt and Associates, Berlin

"Radiant and energetic, I think that is a good description for Monika."

Adviseur voor de Rechtsspraak

Monika ontmoeten is altijd feest. 'Alles is energie' is een toepasselijke zin. Zij hééft energie en gééft energie. Als coach heb ik haar ervaren, maar ook als begeleider van 'mijn' directie op onze he

karin-minfin

Karin Kooij

"Ik heb mijn uren bij US ervaren als zeer bijzonder, uitstijgend boven het 'uurtje factuurtje' niveau en hoop er vaak over de vloer te komen."

TPYC

"Bij Monika moet je nu eenmaal transparant zijn en word je gedwongen over jezelf na te denken. Voor iemand als ik mag dat vaker gebeuren."

Ivent

"Zet aan tot nadenken, experimenteren en blijft ook hangen. Respectvol, doorpakken, direct, innovatief gebruik van methoden."

vsnu

VSNU

"Ik werk graag met Monika omdat ook openheid en eerlijkheid een bijzonder goede basis vormen voor zaken doen.”

De duizendpoot.