Integer op weg naar vertrouwen

8-change-kaart-640

Het werk gaat voor en het werk gaat maar door. Dan is er soms minder tijd en aandacht voor mensen. Terwijl mensen het werk doen! Leidinggevenden wisselen met een te hoog tempo om stabiliteit te kunnen brengen. Zij profileren zich vanwege de werkdruk. Dit kan intimiderend en onvoorspelbaar zijn voor de medewerkers. Angst regeert.

Een grote ICT afdeling met meerdere onderdelen kreeg een nieuw afdelingshoofd. Zij trof deze situatie aan. “Kan Unique Sources voor minimaal een half jaar als teamontwikkelaar een proces vormgeven dat veiligheid kan creëren en weer enthousiasme in de afdeling kan brengen?”, was haar vraag.

Unique Sources koos ervoor een Connection Scan uit te voeren als een soort -nulmeting.  De Connection Scan levert een driedimensionale visuele weergave op van de onderlinge communicatie en vertrouwen op: een kaart van het sociale netwerk binnen de afdeling.

Hierop zagen we dat de communicatie tussen sommige onderdelen geïntensiveerd mocht worden. Ook onderling vertrouwen werd een punt om aan te bouwen, bijvoorbeeld door middel van feedback.

Naast Connection Scan werd het thema Integriteit uitgewerkt. We lieten hierbij zoveel mogelijk de medewerk/sters aan het woord. Dankzij het inventariseren van dilemma’s en het beantwoorden van deze dilemma’s ontstond er in een drietal sessies per onderdeel een uitwisseling. Dit heeft geleid tot een set maatwerkkaarten met praktische alledaagse vragen en antwoorden over Integriteit in deze werkomgeving. Ook een vorm van serieus nemen van mensen.

"Radiant and energetic, I think that is a good description for Monika."

Adviseur voor de Rechtsspraak

Monika ontmoeten is altijd feest. 'Alles is energie' is een toepasselijke zin. Zij hééft energie en gééft energie. Als coach heb ik haar ervaren, maar ook als begeleider van 'mijn' directie op onze he

karin-minfin

Karin Kooij

"Ik heb mijn uren bij US ervaren als zeer bijzonder, uitstijgend boven het 'uurtje factuurtje' niveau en hoop er vaak over de vloer te komen."

TPYC

"Monika is a hands-on expert with regard to cognitive / intuitive processes which are needed for human capital work."

Return on People

"Het was een verfrissende en beeldende wijze die mij heeft geholpen om oude zaken af te sluiten en nieuwe te ontwikkelen."

De Witte Kookster

"Zet aan tot nadenken, experimenteren en blijft ook hangen. Respectvol, doorpakken, direct, innovatief gebruik van methoden."

vsnu

VSNU

"Bij Monika moet je nu eenmaal transparant zijn en word je gedwongen over jezelf na te denken. Voor iemand als ik mag dat vaker gebeuren."

Ivent

"Ik werk graag met Monika omdat ook openheid en eerlijkheid een bijzonder goede basis vormen voor zaken doen.”

De duizendpoot.

"De oprechte en positieve betrokkenheid in hun trajecten, heeft ervoor gezorgd dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen."

TPYC

"Monika as a business partner: an energetic and pro-active professional with hunger for knowledge."

PC&O

"Working with Monika is always great fun."

Hildebrandt and Associates, Berlin

"Open, integraal, direct, concreet, praktisch en last but not least: vrolijk en optimistisch."

vsnu

VSNU